Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv, 15 hp

Kursen behandlar skolämnet naturkunskaps centrala innehåll gällande hållbar utveckling. Områdets fysikaliska och geovetenskapliga grund gås igenom och sätts i ett perspektiv av aktuella samhällsfrågor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen