Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysik med digitala verktyg

Med hjälp av digitala verktyg får du i denna kurs studera mer komplexa problem inom klassisk fysik. Du lär dig också hur digitala verktyg kan användas i fysikundervisning ur ett pedagogiskt perspektiv.

Verkliga fysikaliska system är så pass komplexa att de beskrivs av svårlösta differentialekvationer. Vi kommer i denna kurs studera några sådana klassiska system och fördjuper därvid nödvändiga kunskaper i klassisk fysik. Kursen visar hur systemen kan studeras med digitala verktyg och hur en datormodell kan utformas med grundläggande ekvationer som utgångspunkt. I kursen får du lära dig metodik för att arbeta med sådana komplexa system. Du får också lära dig flera digitala verktyg som gör det möjligt att jämföra datormodellen med experimentell data.  Kursen går även igenom metoder för att analysera experimentell data och hur jämförelse mellan simulering och experiment gör det möjligt att extrahera fysikaliska storheter. Du kommer här få studera hur digitala verktyg kan användas i undervisning, vilka möjligheter öppnas upp och även hur vanliga fallgropar kan undvikas.

Undervisning hösten 2020

Undervisning och examination på delkurserna Programmering för fysiker del 1, del2 och del 3 (PRO1, PRO2, PRO3) ges under höstterminen 2020 på distans. Föreläsningar och övningar/datorövningar ges på distans med zoom. Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar på distans och realtidsövervakad tentamen. 

För delkursen Fördjupning i klassisk fysik med digitala verktyg (FYSV) kommer seminarier och projektarbete ske på distans. Studenterna kommer utföra laborativt arbete på campus vid ett tillfälle. Delkursen examineras genom skriftliga och muntliga projektredovisningar.

Kursen använder sig av lärplattformen Athena.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på dagtid på grundläggande nivå.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser: programmering för fysiker, del 1, PRO1 (1.5 hp), del 2 PRO2 (1.5  hp) och del 3 PRO3 (1.5 hp) är gemensamma med motsvarande delkurser i FK4026.  Den fjärde delkursen är Fördjupning i klassisk fysik med digitala verktyg, FYSV (3 hp).

  Undervisning

  I kursen ingår föreläsningar, datorövningar, grupparbete och projektarbete.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt opposition på andras uppgifter.

  Examinator

  Christophe Clement

  Tel: 08 5537 8658

  E-post: christophe.clement@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Serway, Jewett et al: Physics for Global Scientists and Engineers (ISBN 9781473757219 innehåller Volume 1 9780170355513 och Volume 2 9780170355520)
  • Programmering : John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, MIT Press (ISBN 9780262529624, 2016)
  • Statistik : Stokastik - sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Sven Erick Alm och Tom Britton, Liber. Numerisk analys : Mark Newman, Computational Physics (ISBN 9781480145511, 2013)
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Christophe Clement, tel: 08 5537 8658, e-post: christophe.clement@fysik.su.se

  Kursassistent:
  Axel Gagge, tel: 08 553 780 86, e-post: axel.gagge@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se