Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp