Kvantfenomen och strålningsfysik, 7,5 hp

Kursen behandlar tidsberoende störningsteori, strålningsprocesser, rörelsemängdsmoment och spinn. Något om atomer, molekyler, fasta ämnen. Orientering om atomkärnan: uppbyggnad, kärnmodeller, exciterade tillstånd, sönderfallsprocesser, övergångssannolikheter.

Kunskaperna är användbara för fördjupade studier i strålningsfysik, för lärare samt för annan verksamhet med teknisk eller naturvetenskaplig anknytning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen