Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi

Denna kurs täcker några av de viktigaste öppna frågorna inom fysiken. Kursen behandlar om hur fysikens lagar fungerar över stora och små distanser. Du kommer att lära dig om såväl partikel- och kärnfysik som astrofysik och kosmologi.

Under kursen lär du dig om atomkärnans egenskaper. Ni kommer att studera hur den starka kraften håller ihop kärnan. Sönderfall (alpha, beta och gamma) kommer också att studeras. Kursen innehåller kärnreaktioner och ni kommer att lära er hur ett kärnkraftverk fungerar. Dessutom kommer ni att få reflektera över samhälleliga och etiska aspekter hos användningen av kärnenergi. Efter kärnfysiksdelen går ni djupare in i naturens grundstenar. Ni lär er partikelfysik och ni kommer att se att protoner och neutroner består av kvarkar som hålls ihop av den starka kraften. Ni kommer vidare att att studera olika typerna av partiklar (bosoner, fermioner, leptoner, kvarkar och hadroner) och se hur Standardmodellen kan användas för att förstå hur dessa växelverkar med varandra. Ni får lära er hur Feynmandiagram kan användas för att göra beräkningar om tvärsnitt och livstider. Standardmodellen inkluderar Higgsbosonen och ni kommer få kunskaper om hur denna partikel upptäcktes och hur upptäckten förklarar hur partiklar får massa. Ni kommer att upptäcka fenomen som Standardmodellen inte kan förklara, exempelvis mörk materia och asymmetrin mellan materia och antimateria, och läsa om hur forskare försöker att lösa dessa gåtor. Efter partikelfysiksdelen kommer ni att studera astrofysik och kosmologi. Här får ni veta hur stjärnor och dess fusionsprocesser leder till att de strålar ut energi. Ni kommer också att studera processer som ägde rum under det tidiga universum (nukleosyntes) samt mörk materia och mörk energi, två stora mysterier som forskningen ännu inte lyckats förklara.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  David Milstead

  Tel:  08 553 786 63

  E-post: milstead@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Nuclear and Particle Physics: An Introduction, (B.R. Martin) - alla upplagor går bra
  • An Introduction to Modern Cosmology, 3rd Edition (Andrew Liddle)
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.
 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare och föreläsare:

  David Milstead, tel: 08 5537 8663, e-post: milstead@fysik.su.se
  Timothy Linden, tel: 08 5537 8617, e-post: linden@fysik.su.se

   

  Räkneövningar:
  Konstantina Dachlythra-Nadia, e-post: nadia.dachlythra@fysik.su.se
  Dongwon Kim, e-post: dongwon.kim@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se