Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp

Kursen behandlar:

* Kärnfysik: Atomkärnans egenskaper. Alfa-, beta- och gammasönderfall. Kärnreaktioner. Samhälleliga och etiska bedömningar.

* Partikelfysik: Standardmodellen för partikelfysik. Feynmandiagram för att illustrera processer och uppskatta tvärsnitt.

* Astrofysik och kosmologi: vår plats i universum, något om stjärnor, galaxer och andra astronomiska objekt och kosmisk strålning. Det tidiga universum, grundämnenas uppkomst, mörk materia och mörk energi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen