Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp

Kursen behandlar grunderna inom statistisk mekanik och kondenserad materia. Termodynamiken utvecklas utifrån en mikroskopisk (statistisk mekanisk) utgångspunkt. Entropi, temperatur, Boltzmannfördelning, Helmholtz fria energi samt Fermi- och Bose-gaser introduceras. Grundläggande fysikaliska begrepp inom kondenserade materiens fysik diskuteras, såsom fria elektroner, Fermi-ytor, reciproka rummet, tillståndstäthet, energiband, kristallstrukturer och fononer. Tekniker för experimentella studier av material berörs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen