Statistisk fysik II, 7,5 hp

I den här fortsättningskursen i får du bekanta dig med viktiga begrepp, metoder och modeller inom modern statistisk mekanik. Dessa är centrala för att förstå fenomen inte bara inom den kondenserade materiens fysik och elementarpartikelfysiken, utan också inom biologi och till och med ekonomi. Ett viktigt fokus för kursen är hur man karaktäriserar olika faser och hur man beskriver fasövergångar. Begrepp som ordningsparameter, spontant symmetribrott, medelfältsteori, skalning och renormeringsgruppen är centrala, och de illustreras genom olika tillämpningar på t.ex. på magnetiska system.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen