Optik och laserfysik, 7,5 hp

Kursen behandlar: Laserns funktion och egenskaper, lasertyper, lasertillämpningar inom vetenskap och teknik. ABCD-matriser, avbildningsfel, optiska instrument, interferometri, holografi, polariserat ljus, fresneldiffraktion, anti- och högreflektionsbehandling av ytor, fiberoptik, icke-linjär optik, optiska egenskaper hos material samt fourieroptik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen