Analytisk mekanik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Lagrange- och Hamiltonformalism, partikelmekanik, generaliserade koordinater, variationsprinciper, Lagranges, Hamiltons och Hamilton-Jacobis ekvationer, kanoniska transformationer, Poissonparenteser, symmetrier och bevarandelagar, små svängningar, stela kroppens mekanik, tröghetstensorn samt Eulers dynamiska ekvationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen