Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den allmänna relativitetsteorin, standardmodellen, gravitationsstrålning, gravitationslinseffekt, Big Bang-kosmologi, kosmologiska parametrar, termodynamik i det tidiga universum, mikrovågsbakgrunden, inflationsteorin samt strukturbildning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen