Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till den allmänna relativitetsteorin, standardmodellen, gravitationsstrålning, gravitationslinseffekt, Big Bang-kosmologi, kosmologiska parametrar, termodynamik i det tidiga universum, mikrovågsbakgrunden, inflationsteorin samt strukturbildning.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen