Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp

Kursen behandlar forskningsfältet kvantinformation och kvantdatorer. I kursen tas ett informationsteoretiskt grepp på kvantfysikens grundläggande lagar. Kursen innehåller: • grundläggande kvantmekanik inklusive snärjelse (inflätning) och den kvantmekaniska teorin för mätningar och kvantmekanisk dekoherens • klassisk informationsteori och dess generalisering till kvantinformation, där kvantkanaler och kvantkryptografi ingår • kvantdatorer: kvantgrindar och elementära kvantkretsar samt kvantalgoritmer och kvantfelkorrigering • fysikaliska realiseringar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen