Detektorfysik, 7,5 hp

Alla fysikaliska mätningar kräver en detektor och alla experimentalfysiker behöver kännedom om detektorfysik. Kursen ger en introduktion till strålnings- och partikeldetektorer och deras användning inom experimentell fysik och inom olika tillämpningsområden. Kursen behandlar grundläggande fysikaliska processer för detektion av strålning och partiklar, fotoelektrisk effekt, comptonspridning, parbildning, excitation, jonisation, bromsstrålning, cherenkovstrålning, kärnreaktioner och sekundär elektron emission.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen