Atomfysik, 7,5 hp

Kursen avser att ge en fördjupning inom modern atomfysik.

I kursen ingår den kvantmekaniska beskrivningen av atomers nivåstruktur inklusive hyperfinstruktur. Vidare behandlar vi experimentella och numeriska metoder för att bestämma dessa nivåer.

En annan del av kursen ger en introduktion till teorin för atom-atom kollisioner och kollisioner mellan atomer och andra partiklar.

En central del av kursens innehåll handlar om atomers växelverkan med ljus. Här ingår en fördjupning om urvalsregler, de optiska Bloch-ekvationerna, absorption av ljus, kylning och infångning av atomer. Slutligen innehåller kursen en översikt om utvalda delar av forskning inom modern atomfysik.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen