Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar, 7,5 hp

Kursen ger en överblick av de röntgenmetoder som för närvarande används internationellt med dagens främsta teknik. Den grundläggande teorin bakom tekniken gås igenom och undervisningen kommer spegla det multidisciplinära forskningsområdet där exempel hämtas från fysik, materialvetenskap, biologi och kemi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen