Go to this page on our english site

Allmän relativitetsteori

  • 7,5 hp

En introduktion till Einsteins geometriska beskrivning av gravitationen som en manifestation av rumtidens krökning. Kursen behandlar bland annat tensorer, krökning, Einsteins fältekvationer, experimentella tester av allmänna relativitetsteorin, gravitationsstrålning och svarta hål.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen