Praktik i fysik, 7,5 hp

Kursen består i deltagande under handledning i praktisk verksamhet med anknytning till fysik på ett företag, en myndighet eller en annan arbetsplats. Kursen ger allmän arbetslivserfarenhet och inblickar i organisationen och verksamheten vid ett företag, en myndighet eller en annan arbetsplats och särskild erfarenhet av en arbetsplats där fysik kommer till användning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen