Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7,5 hp

Kursen behandlar simuleringsmetoder i statistisk fysik tillämpade på bland annat klassiska vätskor och spinnsystem. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet med tillämpning på molekyldynamiksimuleringar och Monte Carlo-simuleringar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen