Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Beräkningsfysik

  • 15 hp

Kursen behandlar tillämpningar av matematisk-numeriska metoder för att studera fysikaliska problem inom skilda delar av fysiken. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet kring både kvantitativa och kvalitativa numeriska studier. Vidare tränas problemformulering, programskrivande och uppbyggnad av mindre programsystem där större allmänt tillgängliga programbibliotek används. En räcka olika numeriska angreppssätt används såsom numeriska matrisberäkningar, lösningar av differentialekvationer av olika typ samt iterativa lösningsmetoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.