Fysik, examensarbete, 30 hp

Ett forskningsprojekt inom fysikområdet genomförs.

Projektet redovisas både muntligt och skriftligt.

Detta projekt inklusive redovisningarna skall ta cirka

20 veckor att genomföra.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen