Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs I

 • 15 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att fortsätta studera franska på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska, förberedande kurs II vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20

  Skriftlig produktion 1 & Fransk grammatik och ordkunskap 1 och 2 samt Hörförståelse och muntlig framställning

  • Förnegård, Per (2008). Allmän grammatik [Hämtas kostnadsfritt på studentplattformen Athena.]
  • Girardet, Jacky & Pécheur, Jacques (2013). Écho. Niveau A1. Livre de l’élève. (2ème édition). CLE international. ISBN 978-2090385885

  Kurslitteratur ST20

  • Girardet, Jacky & Pécheur, Jacques (2013). Écho. Niveau A1. Livre de l’élève. (2ème édition). CLE international. ISBN 978-2090385885
  • Hemingway, Anne. 2016. Complete French Grammar (3e utg.). McGraw-Hill Education. ISBN 978-1259642371
    
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt