Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska I

 • 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven modern standardfranska, med betoning på kommunikativa färdigheter. Kursen ger därtill en bred orientering i Frankrikes historia och samhälle, med fokus på 1900- och 2000-talet. Aktuella ämnen inom fransk kultur, debatt och vardagsliv diskuteras. Modern fransk litteratur läses och kompletteras med en introduktion till enklare litterär analys. Samtliga delkurser grundar sig på aktuell forskning inom respektive områden och tränar det vetenskapliga förhållningssättet. För kursen som går på hel- och deltid, kan en liten del av undervisningen komma att ligga på kvällstid.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  V20 Schema
  Heltid dag 100%: Grupp 1 | Grupp 2 
  Halvfart 50% DAG Termin 1: Grupp 1 | Grupp 2 
  Halvfart 50% DAG Termin 2: Grupp 1 | Grupp 2
  Kvartsfart kväll 25%: Grupp

  H20 Schema
  Heltid dag 100%: Grupp 1 | Grupp 2
  Deltid DAG Termin 1: Grupp 1 | Grupp 2
  Deltid DAG Termin 2: Grupp 1 | Grupp 2
  Kvartsfart kväll 25% : Grupp (Termin 2-4)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20: Franska I, 25% | Franska I, 50 % | Franska I, 100 %

  Kurslitteratur Franska I, 25% VT20

  Modern fransk litteratur

  • Textkompendium(korta texter à 2-15 sidor noveller och sagor). Laddas ner från kurssajten.
  • Ocelet, Michel (2009). Kirikou et la sorcière. Paris: Livre de Poche. ISBN : 782013227452.
  • Ernaux, Annie (2006). La Place. Paris, Gallimard, Collection Folioplus Classiques. ISBN 978-2-07-033686-6.
  • Tillkommer: filmen Kirikou et la sorcière (Språkstudion, hus E2)
    

  Kurslitteratur Franska I, 50% VT20

  Under termin 1 läser du följande delkurser:

  • Grammatik och ordförråd & Språkanalys och grammatik
  • Fonetik, Uttal & Muntlig kommunikation

  Under termin 2 läser du följande delkurser:

  • Modern fransk litteratur
  • Kultur och samhälle i Frankrike

  Grammatik och ordförråd & Språkanalys och grammatik

  • Bescherelle poche conjugaison (2013). Paris: Hatier. ISBN 978-2218952388
  • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. ISBN 978-2011552716
  • Förnegård, P. (2007). Allmän grammatik. (Laddas ned från Athena.)

  Fonetik, Uttal & Muntlig kommunikation

  • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (2014). Phonétique progressive du français. Niveau intermédiaire. 2ème édition. Paris: CLE International. ISBN 9783125299467, 9782090381672 eller 9782090382136

  Modern fransk litteratur

  • Textkompendium (korta texter à 2-15 sidor noveller och sagor). Laddas ner från kurssajten.
  • Ocelet, Michel (2009). Kirikou et la sorcière. Paris: Livre de Poche. ISBN : 782013227452.
  • Ernaux, Annie (2006).La Place. Paris, Gallimard, Collection Folioplus Classiques. ISBN 978-2-07-033686-6.
  • Tillkommer: filmen Kirikou et la sorcière(Språkstudion, hus E2).

  Kultur och samhälle i Frankrike

  • Sofia Lodén. Kompendium. (Laddas ner från Athena.)
    

  Kurslitteratur Franska I, 100% VT20

  Grammatik och ordförråd & Språkanalys och grammatik

  • Bescherelle poche conjugaison (2013). Paris: Hatier. ISBN 978-2218952388
  • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. ISBN 978-2011552716
  • Förnegård, P. (2007). Allmän grammatik. (Laddas ned från Athena.)

  Fonetik, Uttal & Muntlig kommunikation

  • Charliac, Lucile & Motron, Annie-Claude (2014). Phonétique progressive du français. Niveau intermédiaire. 2ème édition. Paris: CLE International. ISBN 9783125299467, 9782090381672 eller 9782090382136

  Modern fransk litteratur

  • Textkompendium(korta texter à 2-15 sidor noveller och sagor). Laddas ner från kurssajten.
  • Ocelet, Michel (2009). Kirikou et la sorcière. Paris: Livre de Poche. ISBN : 782013227452.
  • Ernaux, Annie (2006). La Place. Paris, Gallimard, Collection Folioplus Classiques. ISBN 978-2-07-033686-6.
  • Tillkommer: filmen Kirikou et la sorcière (Språkstudion, hus E2).

  Kultur och samhälle i Frankrike

  • Sofia Lodén. Kompendium. (Laddas ner från Athena) 
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt