Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska I

Den här språkkursen är till för dig som vill förbättra dina kunskaper i talad och skriven franska och samtidigt vill lära dig mer om Frankrikes historia, litteratur och kultur. Kursen ges på Stockholms universitet, på campus Frescati. Du väljer om du vill läsa kursen på heltid eller halvtid.

Barrage Zola (Bouches-du-Rhône). Foto: La Coccinelle
Barrage Zola (Bouches-du-Rhône). Foto: La Coccinelle

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i talad och skriven modern standardfranska, med betoning på kommunikativa färdigheter. Kursen syftar också till att ge dig en bred orientering i Frankrikes historia och samhälle, med fokus på 1900- och 2000-talet. På kursen diskuteras aktuella ämnen inom fransk kultur, debatt och vardagsliv. Du läser modern fransk litteratur och får en introduktion till enklare litterär analys. Samtliga delkurser grundar sig på aktuell forskning inom respektive område och ger övning i vetenskapliga arbetsmetoder.
Kursen ges på heltid och halvtid varje termin.
Varmt välkommen att söka till kursen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur du genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. 

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Fonetik 2 hp, Grammatik och ordförråd 5 hp, Kultur och samhälle i Frankrike 7,5 hp, Modern fransk litteratur 7,5 hp, Muntlig kommunikation 4 hp, Språkanalys och ordförråd 2,5 hp, Uttal 1,5 hp.
  För en kort beskrivning av delkursernas innehåll, se kursplanen i menyn till höger. En detaljerad lektionsplanering för varje delkurs hittar du i lärplattformen Athena, som du får tillgång till när du registrerar dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen äger rum på campus och ges främst på franska i form av seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Merparten av undervisningen går på dagtid.
  Närvaro: Kursen är närvarobaserad på pedagogiska grunder. Erfarenhet, forskning och kursvärderingar visar att hög, aktiv närvaro leder till både bättre undervisning och bättre resultat. Detta är inte minst viktigt på en kurs i språkfärdighet! Lektionerna är inte betygsgrundande, men direkt förberedande inför examination. Hela kursens upplägg utgår ifrån att du är närvarande och förberedd vid varje tillfälle. I samband med frånvaro ansvarar du för att ta igen de missade lektionerna och den löpande informationen. Inga extra resurser eller information ges utöver det som lämnas under lektionerna eller det som läggs ut på lärplattformen Athena.

  Examination

  a) Delkurserna examineras på följande vis:
  Grammatik och ordförråd: Salstentamen.
  Språkanalys och ordförråd: 2-4 skriftliga prov.
  Fonetik: Salstentamen.
  Uttal: Muntligt prov.
  Muntlig kommunikation: 1-2 muntliga prov, 1 prov i hörförståelse.
  Modern fransk litteratur: 1-2 inlämningsuppgifter, 1-2 skriftliga prov, 1-2 muntliga prov.
  Kultur och samhälle i Frankrike: 1 salstentamen, 1 hemtentamen.

  Examinator

  Cecilia Carlander, Mickaëlle Cedergren, Hugues Engel, Per Förnegård, Hans Färnlöf, Kenneth Olsson, Christophe Premat, Malin Roitman.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Möt oss

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
  Studierektor Franska
  Studievägledare franska