Franska I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven modern standardfranska, med betoning på kommunikativa färdigheter. Kursen ger därtill en bred orientering i Frankrikes historia och samhälle, med fokus på 1900- och 2000-talet. Aktuella ämnen inom fransk kultur, debatt och vardagsliv diskuteras. Modern fransk litteratur läses och kompletteras med en introduktion till enklare litterär analys. Samtliga delkurser grundar sig på aktuell forskning inom respektive områden och tränar det vetenskapliga förhållningssättet.

För kursen som går på hel- och deltid, kan en liten del av undervisningen komma att ligga på kvällstid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen