Fransk grammatik och ordkunskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i skriven modern standardfranska och består av följande delkurser:

Grammatik och ordförråd, 5 hp

Kursen behandlar de grundläggande språkliga aspekterna av modern, skriven standardfranska. Föreläsningar med genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar, baserade på det centrala franska ordförrådet. Ett kontrastivt perspektiv ingår i kursen.

Språkanalys och grammatik, 2,5hp

Förutom grundläggande aspekter av fransk morfologi och syntax samt träning i det centrala franska ordförrådet ingår analys av autentiskt språkligt material, t.ex. i form av modern skönlitteratur. Språkanalysen knyts till moderna allmänlingvistiska teorier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen