Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fransk grammatik och ordkunskap

Kursen ger grundläggande kunskaper i skriven modern standardfranska och består av följande delkurser: Grammatik och ordförråd, 5 hp Kursen behandlar de grundläggande språkliga aspekterna av modern, skriven standardfranska. Föreläsningar med genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar, baserade på det centrala franska ordförrådet. Ett kontrastivt perspektiv ingår i kursen. Språkanalys och grammatik, 2,5hp Förutom grundläggande aspekter av fransk morfologi och syntax samt träning i det centrala franska ordförrådet ingår analys av autentiskt språkligt material, t.ex. i form av modern skönlitteratur. Språkanalysen knyts till moderna allmänlingvistiska teorier.

 • Kursupplägg

  Kursen FR1GRA Grammatik och ordkunskap, 7,5 hp tillsammans med kurserna:

  ger kunskaper motsvarande Franska I, 30 hp och ger därmed behörighet till Franska II, 30 hp på Stockholms universitet.

  Kursen FR1GRA Fransk grammatik och ordkunskap, 7,5 hp ger grundläggande kunskaper i skriven modern standardfranska och består av följande delar:

  • Grammatik och ordförråd, 5 hp behandlar de grundläggande språkliga aspekterna av modern, skriven standardfranska. Föreläsningar med genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar, baserade på det centrala franska ordförrådet. Ett kontrastivt (jämförande) perspektiv ingår.
  • Språkanalys och grammatik, 2,5hp: Förutom grundläggande aspekter av fransk morfologi och syntax samt träning i det centrala franska ordförrådet ingår analys av autentiskt språkligt material, t.ex. i form av modern skönlitteratur. Språkanalysen knyts till moderna allmänlingvistiska teorier.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.