Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till Kanadastudier från nordiska och baltiska perspektiv

  • 3 hp

Kursen behandlar ett antal teman relaterade till det kanadensiska samhällets historia, kultur och litteratur. Den tar även upp den tvåspråkiga aspekten av det kanadensiska samhället och hjälper studenterna att diskutera frågor som är relevanta i Kanada. Kursen fokuserar vidare på de utmaningar som Kanada står inför under 2000 talet: mångkultur och invandring, ursprungsbefolkningarnas roll i dagens Kanada, jämställdhet, specifika regioner i Kanada, till exempel Québec, kulturell identitet. Relationerna mellan de nordiska och baltiska länderna å ena sidan och Kanada å den andra kommer också att behandlas på kursen.