Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska II för internationella studenter

  • 30 hp

Kursen vänder sig till studenter utan förkunskaper i svenska och motsvarar Franska II, 30 hp med undantag för enstaka kontrastiva inslag som ersatts av andra moment. Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.