Skriven franska, 7,5 hp

Om kursen

Kursen befäster och utvecklar den skriftliga språkfärdigheten. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom studium av stildrag och språkliga register samt övning i olika skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen