Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skriven franska

Det här är en kurs för dig som vill ytterligare utveckla din skriftliga kompetens i franska. I den här kursen fördjupar du dig i fransk grammatik och får träning i franskt ordförråd.

Kursen befäster och utvecklar den skriftliga språkfärdigheten. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom studium av stildrag och språkliga register samt övning i olika skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Kursen ges på campus i Frescati. På våra studentcentrerade seminarier får du många möjligheter att aktivt öva dina kunskaper och på bästa sätt förbereda dig för examination. Undervisningen sker främst på franska.

Vi ger kursen på kvartsfart kvällstid.

Varmt välkommen att söka till kursen!