Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska III

 • 30 hp

Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. Därutöver ges en bred orientering inom ett urval forskningsområden knutna till språk, litteratur och kultur. Avklarad kurs ger behörighet till Franska - kandidatkurs.Kursen består av sex obligatoriska delkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Följande delkurser är obligatoriska:

  • Akademisk text, 4,5 högskolepoäng
   Kursen ger en introduktion till akademiska, skriftliga textgenrer. Studium av vetenskapliga texter kompletteras med egen, löpande produktion av vetenskapligt hållen text. Kursen avslutas med ventilering.
  • Utredande text, 3 högskolepoäng
   Kursen ger de grundläggande verktygen för att författa en kortare, utredande text. Modeller för disposition och argumentation presenteras, liksom teknik för att behandla stoff och utforma den skriftliga framställningen. Kursen består av genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Kultur och identitet, 7,5 högskolepoäng
   Kursen ger en bred orientering till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och samtida. Kursen ges i aktiv seminarieform och innehåller genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Litteraturvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar översiktligt litteraturvetenskaplig teoribildning samt därtill kopplade begrepp och metoder, vilka tillämpas i analyser och tolkningar av skönlitterära texter. Kursen ges i seminarieform och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Lingvistik II, 5 högskolepoäng
   Kursen behandlar den moderna franska språkvetenskapens teoribildning och beskrivningssätt huvudsakligen inom semantik, pragmatik och diskursanalys.
  • Grammatik: fördjupning, 2,5 högskolepoäng
   Kursen innebär en fördjupning i det franska språkets struktur. Tonvikt läggs vid att ge studenterna nödvändiga redskap för att uttrycka sig i enlighet med standardfransk skriftspråksnorm, vad beträffar såväl grammatik som vokabulär. Vidare fokuserar kursen på användningen av en varierad och utvecklad syntax.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt