Franska: tematiska litterära studier: Hjälten, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar hjältetemat i franskspråkig litteratur. Ett urval skönlitterära texter som speglar olika aspekter av temat studeras och sätts in i relevanta estetiska, idéhistoriska och teoretiska sammanhang. Kursen ges i aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen