Postmoderna franska tänkare, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos fyra eller fem av de tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, de Certeau, Finkielkraut, Gauchet, Morin, Ricoeur, Serres, Touraine, Onfray). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna tas ett urval av representativa texter i original och/eller i översättning upp till behandling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen