Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional, social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning inom samtalsanalys på forskarnivå.Kursen syftar till att ge god kännedom om talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional, social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom samtalsanalys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen