Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7,5 hp

Kursen belyser talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional, social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning inom samtalsanalys på forskarnivå.Kursen syftar till att ge god kännedom om talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional, social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom samtalsanalys.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteratur VT20

  • Blanche‐Benveniste, C. (1997). Approches de la langue parlée en français. Paris/Gap: Ophrys. ISBN 978-2708012783
  • Kerbrat-Orecchioni, C. & Traverso, V. (2004). « Les genres de l’oral : questions terminologiques et typologiques », https://www.cairn.info/revue-langages-2004-1-page-41.htm
  • Sandré, M. (2013). Analyser les discours oraux. Paris: Armand Colin. ISBN 978-2-200-28859-4

Kopior ur nedanstående verk delas ut under kursens gång:

  • Riegel, M., Pellat, J.‐C. & Rioul, R. (2009). Grammaire méthodique du français. Paris: P.U.F. Chapitre Premier 3 ”Analyse du discours oral” (p. 60 à 72).
  • Broth, M., Forsgren, M., Norén, C. & Sullet‐Nylander, F. (éds) (2007). Le français parlé des médias. Acta universitatis Stockholmiensis. (Trois articles de cet ouvrage seront distribués sous forme de photocopies.)

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen