Mediafranska: språk och diskursanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad och skriven mediefranska. Kursen kombinerar teoretisk överblick med praktiska textanalyser genomförda med diskursanalytiska verktyg av audiovisuella medier och dagspress. Kursen utgör ett stöd för avfattande av akademisk uppsats med diskursanalytisk inriktning samt en

grund för fördjupning på forskarnivå inom diskurs- och kulturstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen