Fransk lingvistik och diskursanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom fransk lingvistik/språkstruktur och diskursanalys. Särskilt vikt läggs på vissa forskningsområden, t.ex. tempus och modalitet, direkt och indirekt anföring, polyfoni, konnektorer. Kursen kombinerar teori med praktiska analyser av autentiska texter. Kursen utgör också ett stöd för uppsatsskrivning med språkvetenskaplig inriktning samt en grund för vidare forskarstudier inom ämnet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen