Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postmoderna franska tänkare

  • 7,5 hp

Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos flera franskspråkiga tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Barthes, Foucault, Kristeva, Deleuze, Derrida, Onfray). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna tas ett urval av representativa texter i översättning (alternativt i original) upp till behandling.