Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postmoderna franska tänkare

Har du hört talas om uttrycket ”French Theory”? Det hänvisar till flera franska tänkare som ifrågasatte förhållandet mellan kunskap och makt. Kursen ger dig möjlighet att förstå uppkomsten av dessa teorier efter maj 1968 och diskutera några av dessa författares nyckeltexter.

Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos flera franskspråkiga tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Barthes, Foucault, Kristeva, Deleuze, Derrida, Onfray). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna behandlas ett urval av representativa texter i översättning.

Kursen ges på distans, det vill säga att lektionerna och examinationen sker online med hjälp av en videokonferenstjänst. Du förväntas närvara aktivt på dessa lektioner. Undervisningen sker på engelska.

Varmt välkommen att söka till kursen!