Medeltidsfranska och filologi, 7,5 hp

Om kursen

Fransk litteratur från medeltiden studeras, dels i original, dels i översättning. I kursen ingår även, vad gäller filologisk metod, områden som paleografi, konstituerande av en textkritisk utgåva samt verslära.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen