Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om allmänna genreteoretiska frågeställningar och estetiska aspekter inom litteratur. Särskild vikt läggs vid hur en eller flera genrer utformats inom en strömning och/eller under en tidsperiod (t.ex. "den realistiska romanen") i den franska litteraturen. Genreperspektivet och estetiska utgångspunkter tillämpas i analyser av ett urval skönlitterära texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen