Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modevetenskap - kandidatkurs

 • 30 hp

Det här är kursen för dig som vill ta ut en kandidatexamen i modevetenskap. Den ges på höstterminer och du behöver ha läst Modevetenskap I och II (60hp) och 60 hp i avslutade kurser för att vara behörig.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

För dig som blivit antagen till utbildning på Institutionen för mediestudier

Är du antagen till någon av våra kurser? I så fall kommer du att få ett välkomstmail från oss den 5 augusti 2020. Mailet skickas till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig, om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information du behöver för webbregistreringen.

Undantag från webbregistrering: utbytesstudier och vissa sökanden inom masterprogram - registrering på plats enligt information från institutionen.
 

1: Aktivera ditt universitetskonto - annars kan du inte registrera dig

Innan du kan webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det gör du på sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort.

2: Registrera dig - annars mister du din plats!

Webbregistreringen för höstterminen 2020 är öppen från den 5 till den 26 augusti (om inget annat angetts i välkomstmailet).

Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Om du inte registrerar dig senast den 26 augusti, förlorar du din plats.

Student med funktionsnedsättning/funktionsvariation

Ansök om stöd redan som antagen student eller så snart du har blivit registrerad. Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så snart du har blivit registrerad.

 

Läroplattformen ATHENA

När du registrerat dig kommer du åt kursens kurssida i Athena.

Athena är läroplattformen vi använder. Athena är en del av "It's learning". I praktiken kommer Athena vara din huvudsakliga plats under kurserna du läser. 

OBS: Du måste vara registrerad student på kursen - annars kommer du inte åt Athena.

Varje kurs du är registrerad på har en Athena-sida - en "Kurssida". 

Där hittar du uppdateringar och information från kursansvarig, schema, planeringar, uppgifter och annat som du behöver under din utbildning.

Om du inte hittar din Athena-sida - kontakta studentexpeditionen.

Tips: ladda ner appen It's Learning.

Till Athena

 

 

Tidsplan inför terminsstarten HT2020

·         5 augusti: Välkomstmail skickas ut till antagna och berörda reserver

·         5–26 augusti: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)

 

 

Kontakt

Har du frågor om registrering kontaktar du våra studentexpeditioner i ämnet du ska läsa:

Filmvetenskap: studentinfo@mail.film.su.se

Modevetenskap: infofashion@ims.su.se

Medie- och kommunikationsvetenskap: exp@jmk.su.se

Journalistik: exp@jmk.su.se

 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kandidat mode

Kursen knyter samman frågor om modets kulturella och sociala betydelser och som identitetsskapande företeelse med frågor om mode som produktionssystem. Kursen behandlar modeteori genom historien, mode som estetisk form och material likväl som representationer av mode inom visuella och textbaserade medier. Kursen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Hur fungerar examen med fristående kurser?

Med fristående kurser bygger du själv ditt program kan man säga. Läs mer hur det går till och hur du kan tänka.

Examensenheten på Stockholms universitet har bra information om hur det fungerar. Kika gärna på deras sidor sen kan du kontakta studievägledaren om du vill bolla tankar och ideér.

Vad består examen av?

Kortfattat ser det ut så här: en kandidatexamen är på 180 hp (högskolepoäng). Det är 6 terminers heltidsstudier eller 3 år. Då ska du ha läst 90 hp inom ditt huvudämne - exempelvis Modevetenskap. Inom huvudämnet har du då Modevetenskap I, II och Kandidatkurs - där examensarbete (uppsatsen) på 15 hp ingått plus 90 hp i valfria kurser.

De valfria kurserna kan i princip vara vad som helst bara det är avslutade kurser. Här kan det vara bra att tänka ut kurser/ämnen som kan vara bra för ditt framtida yrkesval och även för ditt examensarbete.

Läs kandidatkursen sent i utbildningen

Det är bra att välja sin kandidatkurs så sent som möjligt i sin utbildning. Då har du skaffat dig bra akademisk erfarenhet som även kan synas i examenarbetet.

Sen ökar också ofta chanserna att antas till kandidatkurser om du har en del högskolepoäng i bagaget när det blir dags för urval till kursen.

Mer om examen på Stockholms universitet

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser. Delkurs 1 innehåller tre moment – introduktion till modeteori, mode som konsumtionskultur samt mode som visuell kultur. Delkurs 2 bygger på självständigt uppsatsarbete som varvas med seminariediskussioner och handledarsamtal.

  Delkurser

  1. Modets betydelser, 15 hp

  Delkursen ger en bred introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet modevetenskap. Därefter presenteras och diskuteras olika kulturella och samhällsvetenskapliga forsknings- och analysexempel av mode. Kursen syftar till att fördjupa och bredda dina historiska och teoretiska kunskaper om mode samt ge dig insyn i olika typer av material, metod och teori för att sedan kunna välja ämne, frågeställningar och tillvägagångssätt i din kandidatuppsats. Du examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  2. Kandidatuppsats, 15 hp

  Under terminens andra hälft författar du en självständig uppsats i ett på förhand med kursansvarige och handledare överenskommet ämne inom modevetenskap. Det självständiga uppsatsarbetet stöds av individuell handledning och peer-review seminarier. Uppsatsen ventileras i seminarieform.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, peer-review förfarande, seminarier och handledning. Undervisningen kräver 80 % obligatorisk närvaro.

  Föreläsningarna lyfter fram teoretiska perspektiv, begrepp och metoder och kopplar dessa till ett forskningsmaterial. De avser att ge dig en fördjupad förståelse för de resonemang som tas upp i kurslitteraturen. De kombineras med seminarier som syftar till fördjupning och diskussion av olika teman och teoretiska perspektiv. Seminarierna kräver aktivt deltagande.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning, ett skriftligt examensarbete, muntligt försvar av det egna examensarbetet samt opposition av annan students examensarbete. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledarefashion@ims.su.se