Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik, få 30 hp till examen och som har läst Modevetenskap I och II.

Kursen erbjuder studenter med 60 hp inom huvudområdet Modevetenskap en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

VIKTIGT Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten Praktiköverenskommelse och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

DEADLINE PRAKTIKÖVERENSKOMMELSE

Deadline 19 augusti för HT2022 praktiköverenskommelse

Läs mer under "Mer information" nedan

 • Kursupplägg

  Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där studenten ska delta i arbetet på en arbetsplats relevant för ämnet modevetenskap.

  Under kursen formulerar studenten i samråd med kursansvarig ett  modevetenskapligt problem som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen.

  • Kursen är 20 veckor heltid 
  • Praktikperioden är 18 veckor heltid.
  • Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen.

  Under de två sista veckorna ges tid för att skriva praktikrapport samt ett seminarietillfälle där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras. Seminariet med praktikrapporten är obligatoriskt.

  Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av ett seminarietillfälle på institutionen i slutet av praktikperioden/kursen.

  Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Praktikplatsen

  Praktiken är en undervisningsplats.

  Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbetet med mode i någon form. Arbetsmarknaden för modevetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om och praktik i mode står i fokus. Personer som studerat modevetenskap finns bland annat inom marknadsavdelningar, PR byråer, museer, modemagasin, modeföretag, inköp och organisation samt universitetsvärlden. 

  Exempel på områden där du kan finna en relevant praktik är:

  • Branschorganisationer inom mode
  • PR-byråer med inriktning mode
  • Tidskrifter/magasin
  • Museér och utställare
  • Klädföretag

  Läs under "Mer information" nedan om hur du du ansöker.

  Examination

  Kursen examineras genom en praktikrapport som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium i slutet avpraktikperioden.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Så här ansöker du

  Praktiköverenskommelse:

  Praktiköverenskommelse FS4010 HT2022 (1) (185 Kb)

  I korthet gäller:

  • Du söker själv praktikplatsen
  • Praktikplatsen ska godkännas av oss innan du kan registreras

  Du söker själva kursen via antagning.se men du behöver själv ordna praktikplats som ska godkännas av kursansvarig och använda en blankett  Praktiköverenskommelse FS4010 HT2022 (1) (185 Kb) som lämnas till oss.
  Skickas per epost till infofashion@ims.su.se

  Ta gärna kontakt i god tid med praktikplatser (redan innan du fått antagningsbesked) för att du ska få en praktikplats i tid.

  DEADLINE PRAKTIKÖVERENSKOMMELSE

  Deadline 19 augusti för HT2022 praktiköverenskommelse

  Skickas per epost till infofashion@ims.su.se

  Tips för dig som söker praktik

  Hitta praktikplats:
  Välj praktikplats omsorgsfullt, gör research om arbetsplatsen. Fråga dig om arbetsplatsen kan erbjuda arbetsuppgifter inom moderelaterad verksamhet och fråga dig själv om du kommer kunna applicera dina erfarenheter genom reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen med fokus på tillämpning av dina ämneskunskaper.
  Praktiken blir många gånger vad du gör den till själv!

  1. Första kontakten: Skicka ett mail - det är en intresseansökan om praktikplats.

  En sån intresseansökan är mycket likt en jobbansökan och skickas vanligen till en chef eller gruppledare. På vissa arbetsplatser finns en personal/HR-avdelning att höra sig för om bästa kontakt.

  I ansökan bör det framgå en beskrivning av dig själv, ditt intresse för arbetsplatsen, vad du tror du kan få ut av praktiken och att du gör det inom en utbildning på Stockholms universitet. Bifoga länk till kursen från utbildningskatalogen och beskriv kort kursens upplägg.

  2. Andra kontakten - när de hör av sig eller kanske vill mötas:
  Ställ frågor till presumtiva handledare om hur praktiken och arbetsuppgifter, handledning kommer att se ut. Är arbetsplatsen van vid att handleda praktikanter? Ta stöd i kursens kursplan och kursbeskrivning för kursens innehåll, förväntade studieresultat och undervisning i diskussion med handledaren.
   

 • Kontakt

  Studievägledare modevetenskap