Modevetenskap I, 30 hp

Modevetenskap I ger grundläggande kunskaper i den historiska utvecklingen samt det samtida perspektivet på mode. Studenten bekantar sig vidare med de olika begrepp och koncept som förknippas med modevetenskap och tränas att använda dessa i akademiskt skrivande. De historiska förutsättningarna och utvecklingen av den globala modeindustrin utgör också en del av detta första block i grundutbildningen i modevetenskap.

Delkurser:

1. Det västerländska modets historia, 7,5 hp

Delkursen ger en övergripande introduktion till modets historiska och kulturella utveckling från 1300-talet och framåt.

2. Modevetenskapliga begrepp, 7,5 hp

Delkursen ger en övergripande introduktion till den terminologi som används i modevetenskap och lägger fokus på modets betydelser och representationer.

3. Samtidsmode: praktik och teori, 7,5hp

Delkursen syftar till att undersöka och förmedla relationen mellan samtidsmodets praktiker och aktuella modeteorier.

4. Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling, 7,5hp

Delkursen behandlar den historiska bakgrunden och utvecklingen av den globala modeindustrin de senaste 200 åren med betoning på förhållandet mellan produktion, distribution och konsumtion av mode och modevaror.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen