Filmvetenskap I, 30 hp

Om utbildningen

En termins grundkurs i filmvetenskap med tonvikt på filmens och den rörliga bildens historia, samt introduktion till ämnet Filmvetenskap. Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår.

All undervisning äger rum i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Du får ca 40 filmer visade i biograf i Filmhuset - ca 40 föreläsningar med ledande filmvetare och forskare samt seminarier med fördjupande analyser och diskussioner.

Filmvetenskap I ger en bred överblick över filmens kulturhistoria, dess

olika publiker och uttryck. Förutom biografvisad film studeras även

television, video och digitala medier. Kursen introducerar filmens olika

studiefält och ger dig grundläggande verktyg att förstå och analysera

filmen som mediekultur och underhållning, verklighetsskildring och

bildkonst.

Du läser 4 delkurser om 7,5 hp

1: Introduktion till filmvetenskapliga studier

2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet

3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet

4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Om ämnet: Filmvetenskap

Filmvetenskap

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv. Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier. Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om vi är ett humanistiskt ämne analyserar vi även exempelvis deras ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen. Kursutbudet är brett med kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du har möjlighet att läsa alltifrån fem veckor till två år om du väljer kurser eller program. De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp en termins fortsättning med fördjupning av ämnet. Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå och fortsätta upp till avancerad nivå. Du kommer att ha många möjligheter att välja det som passar dig och intresserar dig.

ARBETSMARKNAD Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för mediestudier