Filmvetenskap I, 30 hp

Kursen tar upp både historia och nutid. Du får se klassiker i biograferna i Filmhuset, men även mindre kända filmer, dokumentärer och TV-produktioner. Allt kommer ge dig fördjupad kunskap och upplevelser. Du kommer definitivt se film med nya ögon efter denna kurs som passar dig som vill lära dig om rörlig bilds historia, nutid och framtid. Ca 40 stycken biografvisade filmer får du räkna med att få se! Filmvsiningarna är en del av undervisningen och det hålls en föreläsning före eller efter filmen, dessutom har du också seminarier i mindre grupper som ger dig större chans att både lära känna studiekamrater och ämnet bättre

Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår.

Du läser 4 delkurser om 7,5 hp

1: Introduktion till filmvetenskapliga studier

2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet

3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet

4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen