Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rörliga bilder i genusperspektiv

Kurs på engelska, grundnivå, första halvan av terminen. Rekommenderas även för utbytesstudenter och internationella free movers intresserade av rörlig bild och genusvetenskap. Föreläsningar och visningar i Filmhuset.

Kursen ger studenterna redskap att förstå och kritiskt analysera film och annan rörlig bild ur ett genusperspektiv. Med utgångspunkt i film- och medieteori med fokus på genus ger kursen en orientering i forskningsfältets centrala diskussioner, metoder och begrepp – på så sätt belyser kursen ett brett spektrum av frågor kring genus, kropp och sexualitet inom film och rörlig bild. Kursen innehåller såväl närläsning av det audiovisuella uttrycket som genomgång av kontextuella aspekter som produktion och mottagande.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar, seminarier och filmvisningar under 10 veckor - första halvan av terminen. All undervisning i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

  Du har undervisning ca två dagar i veckan. Vanligtvis börjar en dag i Filmhuset med en filmvisning på cirka två timmar följt av en två timmars föreläsning.

  Allt görs på engelska.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt filmvisningar.
  Obligatoriska moment: Aktivt deltagande på seminarier inklusive genomförande av seminarieuppgifter.
  Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt seminarium genom av lärare/kursansvarig/examinator angiven ersättningsuppgift.
  Undervisningen sker på engelska.

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
  -    Redogöra för och diskutera kursens centrala begrepp, t.ex. feminism, maskulinitetsstudier och queerteori.
  -    Använda de begrepp och perspektiv som studeras under kursen i analyser av kursens filmmaterial.

   

  Make a full semester with this course!

  This course run for first half of the semster, the other half we recommend FV1017 Postcolonial Perspectives on Audio Visual Media, 15 credits.

  Examination

  Typically a reading diary (in English) and a final written assignment.

  Examinator

  Examiners

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Student Counsellor

  studievagledare@mail.film.su.se

  Exchange student

  exchange@ims.su.se