Den japanska filmens kulturhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen som ges i samarbete med institutionen för orientaliska språk, ger en introduktion till Japans filmhistoria från 1900 till idag ur samhällspolitiska och estetiska perspektiv. Likheter och skillnader i förhållande till andra filmkulturer belyses såväl på stilistisk och tematisk nivå som ifråga om strukturer för produktion och distribution. Kursens centrala historiografiska begrepp är "klassisk film","film och

nation",samt "modernitet och tradition”.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen