Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dokumentärfilm och mediekulturer

Det här är kursen för dig som är intresserad av dokumentärfilm. Kursen kommer ge en fördjupad förståelse för den breda betydelse begreppet "dokumentär" står för. Gästföreläsningar av filmare och angelägna filmer kombinerar en filmhistorisk orientering med dagsaktuell mediepolitik, aktivism och filmkultur. Undervisning och filmvisning i Filmhuset vid Gärdet.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till oss! Så här går din registrering till våra utbildningar till:

Registrering HÖSTEN 2022

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

MAN WITH A MOVIE CAMERA, THE (1929)CreditAlbum / Universal Images GroupRights Managed / For Educatio
MAN WITH A MOVIE CAMERA, THE (1929) CreditAlbum / Universal Images Group Rights Managed

Kursen ger grundläggande förståelse för begrepp och mediehistoriska sammanhang som rör dokumentärfilmens olika genrer, visningssammanhang och produktionsvillkor.

Kursen ger en introduktion till dokumentärfilmens historia och centrala frågeställningar kring social representation, medieteknologi och kreativa strategier att i rörlig bild skildra miljöer, händelser och delade upplevelser.

Syftet med kursen är att belysa dokumentärfilmens möjligheter och begränsningar att i rörliga bilder gestalta och frammana sociala miljöer och historiska skeenden. Med hänvisning till olika exempel på social representation och dokumentära berättelser i film och media, ges rum för tematisk, historisk och medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som upplysning; etnografisk film; vittnesmål; arkiv och socialt minne; politik och propaganda; protest och social mobilisering; konstnärligt uttryck; teveunderhållning.

 

 • Kursupplägg

  Föreläsningar, filmvisningar, seminarier och gästföreläsningar med aktiva filmskapare.

  Undervisningen äger rum i Filmhuset vid Gärdet.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarium och filmvisningar. På kursen ges också gästföreläsningar och tillsammans med angelägna filmer i högkvalitativa visningsformat (35mm, 16mm, Blue Ray eller DCP) kombineras en filmhistorisk orientering med dagsaktuell mediepolitik, filmkultur och samtidskonst.

  De förväntade studieresultaten är att du efter kursen ska ha fått:
  - inblick i grundläggande teoretiska begrepp som rör dokumentär representation i film och media;
  - övergripande kunskap om de specifika produktionsvillkor, medieteknologier och estetiska vägval som historiskt, kulturellt och ekonomiskt präglar dokumentära genrer och berättelser;
  - analysverktyg för att närma sig dokumentärfilmen som mediekultur, social representation och filmupplevelse.

  Föreläsningar och seminarier är obligatoriska.För mer information se kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamina, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Skapa en heltidstermin med denna kurs

  Kursen är på 15 hp och ges andra halvan av terminen (period 2) det innebär att du kan läsa en 15 hp-kurs under första halvan av terminen (period 1) och på så sätt få 30 hp under vald termin.

  Vi rekommenderar kursen Kulturkritik och kulturjournalistik 15 hp som du också läser i Filmhuset.

 • Kontakt

  studievagledare@mail.film.su.se