Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande förståelse för begrepp och mediehistoriska sammanhang som rör dokumentärfilmens olika genrer, visningssammanhang och produktionsvillkor. Kursen ger medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som exempelvis upplysning; etnografisk film; politik och propaganda; protest; teveunderhållning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen