Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp

Om kursen

Kursen erbjuder en idéhistorisk kontextualisering av kulturkritikens och kulturjournalistikens utveckling i såväl inhemsk som internationell belysning. Härvidlag inbegrips en diskussion utifrån såväl kulturkritikbegreppet som andra opinionsgenrer som växte fram under 1900-talet. Dessutom omfattar kursen ett antal fallstudier av framträdande kritiker och kulturjournalister samt praktiska moment i form av egna tillämpningsövningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen