Animerad film: En performativ historia, 7,5 hp

Om kursen

Under större delen av 1900-talets biografvisningar spelade animerad film i bästa fall en sekundär roll. Forskare och historiker har dock under senare år börjat uppmärksamma hur denna produktionsform utvecklades både inom och utanför Hollywoods verksamhetssfär. Utifrån betraktelsesätt från performancestudier erbjuder kursen en omfattande analys av den animerade filmens historia från dess teknologiska innovation tidigt 1900-tal, dess etableringen främst identifierad med Walt Disney under 1930- talet till nationell animerad film efter andra världskriget samt avslutas med en diskussion kring japansk animation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen