Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen erbjuder kritiska och analytiska verktyg för studier av rörlig bild i dagens föränderliga medielandskap.

Medan forskningen inom det filmvetenskapliga forskningsfältet under senare årtionden utvecklat en mängd teoretiska förhållningssätt för att analysera film och television vad gäller representation, estetik, åskådarskap och medieindustrier ställer dagens medielandskap frågor som kräver ny vokabulär och nya kritiska perspektiv.

Inom kursens ram diskuteras analytiska verktyg, utvecklade under senare år, som varit avgörande för forskningen kring den samtida mediekulturen. Särskild uppmärksamhet ägnas medieplattformar och infrastrukturer, digitala format, nya media och miljökonsekvenser, det globaliserade nätverkssamhället och den kulturella betydelse mediekonfigurationer har som vare sig är föreställande eller underhållande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen