Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medieanvändning

Images of Sweden

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medieanvändning. Särskild uppmärksamhet ges den svenska film- och televisionskulturen i relation till internationella utvecklingsmönster på medieområdet, nationell film som begrepp, reception både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv samt olika visningskontexter. Kursen är uppbyggd kring en rad fallstudier som belyser olika forskningstraditioner och vetenskapliga förhållningssätt inom svensk filmforskning. Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

Kursen ges helt på engelska - läs mer på den engelska sidan